La Federació Farmacèutica és un referent científic i formatiu per als nostres socis i els més de 1000 inscrits als nostres cursos, any rere any, ens ho confirmen.
La nostra cooperativa és conscient de la ne­cessitat, tant del farmacèutic com del seu equip, de formar-se. El professional sanitari està immers en una roda social i professio­nal de continuat canvi; el nostre model està ple d’amenaces i la nostra societat està cada cop més informada i, per tant, és més exigent. Això ens obliga a estar en contínua formació per poder així demostrar la nostra vàlua dins de la xarxa sanitària i donar un bon servei assistencial a la nostra comunitat. I no només això, sinó que a més a més els farmacèutics d’oficina de farmàcia tenim entre mans la im­periosa necessitat de fer rendible la nostra activitat. Per tot això, els nostres cursos no són només una font de formació de màxima qualitat, amb ponents de nivell contrastat, sinó també un espai de trobada amb altres professionals, que ens permet compartir experiències i coneixe­ments entre companys.

La formació és FUTUR, és EVOLUCIÓ, és OPORTUNITAT, és RESPONSABILITAT.

Elisenda Casals
Presidenta de la secció científica de Fedefarma